VD har ordet

Redan när vi startade God Service sommaren 2009 var målsättningen för företaget helt klar. Att inom en kort tid bli ”branschens modernaste och bästa serviceföretag”.

Vi som startade God Service hade under en längre tid köpt städtjänster av flera företag på marknaden och såg då att det fanns stora brister. Både stora och mindre städföretag lovade stort men brast ofta på flera punkter. Framförallt upplevde vi att kommunikationen mellan kund och företag inte fungerade.

Vi satte upp flera målsättningar för God Service där kommunikation kom att bli den röda tråden som vi fokuserade på.

Personal är givetvis avgörande i ett serviceföretag. Vi har fokuserat på att anställa medarbetare som givetvis är duktiga att genomföra sitt jobb (städa, stryka, trädgårdsservice etc.). Vi har många anställda med invandrar bakgrund men alla måste kunna prata med våra kunder för att kunna göra ett optimalt jobb. Vi ställer även stora krav på att vår personal har ett gott mått av social kompetens.

Kontorspersonal med rätt inställning och utbildning är helt avgörande för att kommunikationen skall fungera. Vår målsättning är att alltid ha personal tillgänglig på telefon, SMS eller på annat sätt. Som kund skall du alltid kunna vara informerad om vad som gäller med din städning eller annan tjänst. Vi skall givetvis informera dig om vi måste sätta in en vikarie eller annat viktigt som gäller den tjänst du beställt. Kontorspersonalen har också en daglig kontakt med alla anställda för att säkerställa tider, platser, material etc.

System

Tidigt byggde vi upp ett mobilbaserat datasystem där anställda loggar in och ut sina jobb hos kunden med mobiltelefon (GPS). Vi vet exakt vilken tid vi utfört ett jobb hos våra kunder. Varje kund får dessutom ett SMS till sin telefon efter utfört arbete. Detta system ligger också till grund för att fakturering och löner skall bli så säkert som möjligt.

Redan från början införde vi även servicelistor som en viktig del i vårt jobb. Varje kund får en individuell servicelista som talar om vad vi skall utföra i ditt hem.

Utöver kommunikation finns det givetvis en hel del andra saker som är viktiga för företaget. Här är några exempel:

  • Avtalsenliga löner till all personal
  • Ansvarförsäkringar och personförsäkringar för all personal
  • I stort sett alla anställda har en firmabil och vi har allt material med oss.
  • Allt material är miljöanpassat.
  • Säkra system för nyckelhantering och privata kunduppgifter.

Hög tillväxt är en viktig drivkraft för företaget. Vi säkrar genom detta våra anställdas arbetsplatser och skapar flera nya. Förutom att växa inom vårt nuvarande verksamhetsområde tittar vi kontinuerligt på nya affärsområden inom service sektorn. Vi lanserar t.ex. under hösten 2013 en webshop med intressanta produkter till bra priser för alla kunder.

Om vi redan idag är ”branschens modernaste och bästa städföretag” skall kanske någon annan svara på. Själv tycker jag dock att vi är på god väg!