Rutavdrag

Rengöring – Underhåll – Tvätt

Vad är RUT & ROT-avdrag?

För de flesta s.k. hushållsnära tjänster är du som privatperson berättigad att göra avdrag på vårt timpris. Alla God Service privata tjänster är RUT & ROT-tjänster. God Service sköter allt praktiskt med avdrage genom att dra hela avdraget direkt på din faktura.
Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.