Miljö & Hållbarhet

God Service har utvecklat en miljöpolicy som skall bidra till en hållbar miljöutveckling på alla plan i företaget och i våra verksamma områden. Det gäller allt från de städmaterial vi använder till våra olika transportsätt.

Rengöringsmedel och andra städmaterial skall alltid väljas efter bästa tänkbara miljöval för oss som städfirma. Produkter som är märkta med Svanen, Bra Miljöval eller motsvarande prioriteras. Begränsa mängden av rengöringsmedel genom att använda ”rätt” städmaterial. Miljölagstiftning skall alltid följas. El-lådcyklar skall i största möjliga mån användas i städer. Ständigt öka kompetensen hos våra medarbetare på detta område. När arbetsuppgifterna kräver det skall alltid avfall källsorteras. Alla tjänstebilar är miljöbilar och vi strävar efter att all personal väljer ett bra miljöalternativ vid bilbyte.

Företagets miljöansvarig är VD Ola Olofsson tel. 040-26 66 00

Olle frågar – En webbserie från God Service om hållbarhet och klimatsmarta miljöhacks

Tillsammans med Olle har vi skapat en denna serie för inspirera oss själva, våra kunder men även Ni som kanske bara besökt vår sida på grund av nyfikenhet. Tipsen och tankarna från “Olle frågar” är till alla.

Med lite humor tycker vi att “klimatsnacket” blir lite roligare.

HÅLLBAR KONTORSSTÄDNING?

BIDRA TILL EN RENARE STAD?