Miljösatsningar

Policys och initiativ

Koppla bort stuprör – en satsning på Miljön av God Service

Som en del i vår miljöpolicy hjälper vi villaägare och bostadsrättsföreningar att hantera regnvattnet på ett mer miljövänligt sätt.

Varför?

  • Avlasta dagvattenledningar och minska risken för översvämningar
  • Skydda ditt hus från översvämningar och vatten i källaren
  • Ta vara på prima vatten till trädgården för torra dagar

Koppla bort stuprör – Få 2500KR – God Service kan hjälpa dig.

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket.

Det finns flera olika lösningar på detta:

Till tunna eller kärl

Led vattnet från stupröret till en tunna eller annat kärl för att sedan användas till bevattning

Via ränndalsplattor

Led vattnet från huset med t.ex ränndalsplattor eller en självutrullande slang

Stenkista/vattenkasett

Led bort vattnet från huset i rör eller ränna till en stenkista eller annan plats där vattnet rinner undan. Det finns en hel del alternativ att hantera en sådan lösning

Olika alternativ

Varje fastighet har olika förutsättningar och det gäller att finna en lösning som är både praktisk och ser trevlig ut.

Länkar och info

Ersättning från VA – Syd

Hur God Service kan hjälpa dig?

  • Vi gör ett gratis besök hos dig och ser över vilka förutsättningar och önskemål du har för att hitta en lösning på att kapa rören och leda bort/spara vattnet
  • Några dagar senare får du en offert på vad jobb och material kommer att kosta
  • Om du vill hjälper vi dig med att söka ersättning från VA-syd enligt ovan och ta fram nödvändiga installationsritningar
  • Tillsammans bestämmer vi när jobbet skall utföras och beräknad tid för hur lång tid det tar. Alla jobb utföres med garanti.

Exempelbilder från några av våra projekt