Hantverk, anläggning och markarbeten

För privatpersoner erbjuder God Service allt från mindre till större byggprojekt.

God Service i Sverige AB är ett kvalitetsmedvetet företag som utför både stora och små ROT-uppdrag inom bygg och anläggning.

Vår duktiga hantverkspersonal gör allt från att bygga trädäck, stenläggningar, staketuppsättningar, fasadbyten etc. Vi utför även grävning, schaktning, bortforsling, jordfräsning samt bygger murar och trappor.

Vårt mål är att förverkliga dina drömmar genom att tillgodose dina speciella önskemål vid varje projekt. Vi samarbetar under hela processen, från idéer och utformning av dina byggplaner fram till det färdiga resultatet!


Ett litet urval av våra projekt

Staketuppsättning och plattsättning

Staketuppsättning och plattsättning. Även anläggning av ny gräsmatta samt trädäck.

Staketuppsättning och stenläggning

Stenläggning och staketuppsättning med inbyggd avfallsstation.

Byggnation av trädäck och pooldäck

Stenläggning och plattsättning av uppfart

Exempelbilder