Tyck till

Marknadens bästa uppföljningssystem ger
marknadens nöjdaste kunder!

Se en kort video hur det funkar

Syfte:

Att snabbt få feedback från våra kunder om vårt arbete så att vi kontinuerligt kan förbättra oss.

Hur:

Genom att införa en enkel kvalitetsfunktion där våra kunder efter utfört arbete ENKELT kan ge feedback

När:

Varje dag skall alla som fått utförda tjänster ha möjlighet att tycka till. I praktiken betyder det att du som kund troligen har möjlighet att tycka till ett fåtal gånger per månad.

Hur fungerar det rent praktiskt då?

1. Varje dag skickar vi automatiskt ut ett mail till alla som har nyttjat våra tjänster den dagen. Mailet kan du läsa på din dator, surfplatta eller telefon – det är helt upp till dig. Vårt mail är anpassat för att klara alla olika varianter.

Mailet ser ut så här:


Hej!
Vi på God Service utförde ett arbete åt Dig idag.
För att kunna ge så god service som möjligt ber vi dig som kund att ge en återkoppling på vårt utförda arbete.
Klicka på en av följande tre länkarna så svarar du direkt:

Mycket nöjd

Nöjd

Mindre nöjd

Tacksam för ditt svar.


2. Precis som texten antyder svarar du enkelt genom att klicka på den länken som stämmer bäst överens med din upplevelse av dagens utförda arbete.

3. När du klickat på länken får du snabbt en bekräftelse på att du svarat och den ser ut så här:

Här har du även möjlighet att skriva in ytterligare en kommentar om du vill. Om du väljer att skriva en kommentarer så glöm inte att trycka på Skicka knappen när du är klar.

Efter att man tryckt skicka så får du en ny bekräftelse enligt nedan.

KLART!